top of page

Sportovní oddíly a kluby, které využívají náš sportovní komplex jako svůj domovský stánek.

TJ TŽ Třinec – oddíl zápasu, www.tjtztrinec.cz

TJ TŽ Třinec - oddíl vzpírání, Cymorek Jan  tel.737 773 710

TJ TŽ Třinec - oddíl volejbalu, www.volejbal-trinec.cz

TJ TŽ Třinec - oddíl plavání, www.plavani-trinec.cz

TJ TŽ Třinec - oddíl házené, www.hazena-trinec.cz

TJ TŽ Třinec - oddíl gymnastiky, Sliž Radomír, tel. 731 376 703

TJ TŽ Třinec - oddíl atletiky, www.atletikatrinec.cz

FBC  Intevo Třinec - florbal, tel.734 642 603, www.fbctrinec.cz

FK Fotbal Třinec o.s., www.fotbaltrinec.cz

 

bottom of page