top of page
internet-3254288_edited.jpg

Ochrana osobních údajů

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p.o., Tyršova 275, 739 61 Třinec, IČO 00846686 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa: Tyršova 275, 739 61 Třinec

adresa datové schránky: e3gtr54

e-mailová adresa: info@starstrinec.cz

telefon:  558 986 603

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a údajů nezbytně potřebných k provozní činnosti.

 

Zpracováním osobních údajů správce založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících se službami, které organizace poskytuje. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

bottom of page